Kariérní cesta

Výrobky a software společnosti Honeywell pro domácnosti i společnosti, ve vzduchu nebo na zemi, jsou zaměřené na to, co je důležité – poskytování čistšího, udržitelnějšího, bezpečnějšího, propojeného, energeticky nenáročného a produktivního světa.

I když jsou růst, technologie a produkty důležité, v centru všeho jsou lidé. Pracujeme na tom, aby to dobré bylo ještě lepší, a vracíme našim komunitám. Nabízíme prostředí, kde je oceňován výkon, a nejlepším zaměstnancům dáváme velké odměny. A nabízíme programy, které umožňují zaměstnancům stoupat na kariérním žebříčku.

Software a technologické zpracování

Více než polovina našich 22 800 inženýrů pracuje na vývoji softwaru, díky kterému budou naše řešení provázanější, efektivnější a produktivnější. Tito inženýři vyvíjejí nová řešení, které mají vliv na celou řadu odvětví, vylepšují kvalitu života a skutečně mění svět.

Prodej a obchod

Prodej znamená zásadní součást pro vedení a rozvoj našeho podnikání ve společnosti Honeywell od ovlivňování návrhu produktů k dodávce robustních služeb po uvedení na trh. Funkce prodeje je skutečně globální a je integrovaná do více styčných bodů kvůli náročnosti našich zákazníků a produktů.

Informační technologie

Práce ve společnosti Honeywell znamená transformační kariérní příležitost pro všechny, kdo chtějí získat rozmanité zkušenosti v oblasti technologií, průmyslu a informačních technologií. 

Právo a vláda

Kariéra ve společnosti Honeywell vám umožní využívat osvědčený obchodní důvtip a právní odbornost ve spoustě našich obchodních vztah, kde můžete získat značnou publicitu a různé zkušenosti.

Finance

Zaměstnanci finančního oddělení mají možnost podílet se na celé řadě kariérních možností s vystavením více obchodním modelům a rolím v celé organizaci.

Marketing a obchodní rozvoj

Práce v oddělení marketingu a obchodního rozvoje vám nabízí téměř neomezené možnosti inovací, definování a vylepšování našich nabídek a způsob, jakým uvádíme naše produkty a služby na trh.

Provoz

Oddělení Integrated Supply Chain (ISC) společnosti Honeywell je dynamické místo, kde můžete budovat kariéru v dnešním globálním obchodním prostředí. Naše schopnost uvádět na trh prvotřídní produkty a služby rychleji a efektivněji je pro náš tým zásadní konkurenční výhodou.

Lidské zdroje a komunikace

Náš personální tým se soustředí ve třech hlavních centrech Center of Excellence (Řízení nabídek a zajišťování zaměstnanců, Odměňování a benefity a Pracovní a zaměstnanecké vztahy), zatímco oddělení Komunikace zvládá způsoby, jakými se spojujeme s našimi zaměstnanci, zákazníky, trhy, na kterých působíme, médii a jinými zainteresovanými osobami.
Honeywell jako zaměstnavatel nabízí rovné příležitosti. Budeme zvažovat žádosti kvalifikovaných uchazečů bez ohledu na věk, rasu, přesvědčení, barvu, národnostní původ, rodinný původ, stav, citovou nebo sexuální orientaci, pohlavní identitu nebo vyjádření, invaliditu, národnost, pohlaví, víru nebo status veterána.
Další informace o regulacích týkajících se rovnoměrného přístupu k zaměstnancům uvádí leták Rovná příležitost je zákon
Více informací ohledně Rovných pracovních příležitostí naleznete na těchto odkazech Rovné pracovní příležitosti jsou zákon a Mzdová transparentnost.

Pokud vám v podání žádosti o zaměstnání prostřednictvím našich stránek brání postižení, požádejte o pomoc zde. Nebudou přijímány žádné další žádosti.