Studenti a absolventi

Lidé ve společnosti Honeywell skutečně přispívají k tomu, že vyniká nad jinými. Dbáme na to, abychom měli ty nejlepší lidi organizované správným způsobem a motivované k tomu, aby vždy odváděli tu nejlepší práci pro naše zákazníky. Proto najdete společnost Honeywell na univerzitách, kde hledá nejlepší studenty, kteří by se stali našimi stážisty a spolupracovníky při studiu na vysoké škole nebo po jejím absolvování a později obsadili pozice na plný úvazek.
Employees looking at computer with honeywell products in background

Globální program pro stážisty

Ve společnosti Honeywell se soustředíme na to, abychom co nejdříve získali skvělé talenty. Náš program pro stážisty vám nabízí příležitost:

  • podílet se na skutečných projektech
  • směřovat k vedení
  • posilovat své obchodní dovednosti
Dává nám také šanci posoudit vhodnost vašeho potenciálu a výkon jako budoucí zaměstnanci na plný úvazek, kteří mohou smysluplně pracovat pro naše zákazníky. Stáž může trvat dva až šest měsíců podle vašeho zařazení.
Woman and man working at honeywell

Programy rané kariéry

Programy rané kariéry ve společnosti Honeywell urychlují Vaše další vzdělávání jako nedávného absolventa. Budete:

  • mít kvalitní pracovní úkoly
  • budou na Vás dohlížet zkušení vedoucí pracovníci
  • získáte znalosti a zkušenosti specifické pro Vaše kariérní cíle
V rámci programu rané kariéry jsou k dispozici příležitosti ve všech našich strategických skupinách.
Honeywell jako zaměstnavatel nabízí rovné příležitosti. Budeme zvažovat žádosti kvalifikovaných uchazečů bez ohledu na věk, rasu, přesvědčení, barvu, národnostní původ, rodinný původ, stav, citovou nebo sexuální orientaci, pohlavní identitu nebo vyjádření, invaliditu, národnost, pohlaví, víru nebo status veterána.
Další informace o regulacích týkajících se rovnoměrného přístupu k zaměstnancům uvádí leták Rovná příležitost je zákon
Více informací ohledně Rovných pracovních příležitostí naleznete na těchto odkazech Rovné pracovní příležitosti jsou zákon Mzdová transparentnost.
Pokud vám v podání žádosti o zaměstnání prostřednictvím našich stránek brání postižení, požádejte o pomoc zde. Nebudou přijímány žádné další žádosti.